మీసమా – ముద్దా?

ప్రేమే లక్ష్యం - సేవే రాజ్యం

ప్రేమే లక్ష్యం - సేవే మార్గం

ప్రేమే లక్ష్యం – సేవే మార్గం గా ప్రజారాజ్యం పార్టి ని స్థాపించిన చిరంజీవి, “తొడగొట్టి, మీసం  మెలేసి” మరీ గద్దేనెక్కుతాడా?

ఒక ఫాక్షనిస్టుగా మొదలై, రాజకీయవేత్తగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగి నేడు ముఖ్యమంత్రి గద్దె నెక్కిన రాజశేఖరుడు,  ముద్దులతో ప్రజలను ముంచెత్తి మురిపించడమా?

(ఫ్లయింగ్ కిస్ తో మురిపిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి)

ప్రకటనలు